Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame citlivo na základe ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. a v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. Apríla 2016.

PREVÁDZKOVATEĽKA

Prevádzkovateľkou je predávajúca, čiže: Mgr. Júlia Šmidáková, Košická 26, 821 09 Bratislava, IČO: 41 482 182, DIČ: 1073939053.

 

DOTKNUTÁ OSOBA

Dotknutou osobou je z pohľadu spracúvania osobných údajov zákazník e-shopu, ktorého osobné údaje sa spracúvajú.

 

AKÉ ÚDAJE SA SPRACÚVAJÚ

Meno a priezvisko dotknutej osoby, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD

Osobné údaje dotknutej osoby sa spracovávajú v prvom rade za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, ktoré vzniká medzi prevádzkovateľkou ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim. S tým súvisia všetky tieto úkony, kde sa narába s osobnými údajmi: vyplnenie objednávkového formulára, potvrdenie objednávky prevádzkovateľkou, zaevidovanie osobných údajov do internej databázy objednávok, vystavenie faktúry prevádzkovateľkou, odoslanie zásielky.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť použité aj na meranie návštevnosti a pohybu na internetovej stránke www.heavenly.sk. Na tieto merania prevádzkovateľka môže použiť napr. nástroj Google Analytics. Rovnako môže prevádzkovateľka použiť osobné údaje dotknutej osoby pri cielení reklamy cez nástroje tretích strán, akým je napr. Facebook Ads Manager. Výstupy z týchto nástrojov sú však úplne anonymné.

 

KEDY DÁVATE SÚHLAS?

Dotknutá osoba, čiže vy ako kupujúci, dávate súhlas so spracúvaním osobných údajov momentom odoslania objednávky. Potvrdením odoslania objednávky e-mailom (s názvom „Potvrdenie objednávky“) dochádza aj k potvrdeniu súhlasu so spracovaním osobných údajov. Máte právo kedykoľvek Váš súhlas odvolať. Ako? Bližšie info v sekcii Práva dotknutej osoby.

 

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Osobné údaje budú uchovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná pre zákonom stanovenú archiváciu účtovných dokumentov, čiže 10 rokov. Tie časti osobných údajov, ktoré nie je potrebné archivovať, vymažeme po piatich rokoch alebo na základe vášho požiadania.

 

SPROSTREDKOVATELIA

Sprostredkovateľmi, ktorým sú vaše osobné údaje poskytované za účelom nevyhnutným pre plnenie kúpnej zmluvy, sú poskytovatelia doručovacích služieb Slovenská pošta, Zásielkovňa, DHL a online platobný systém PayPal.

 

AKO NARÁBAME S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Osobné údaje uchovávame v internej databáze, ktorá je zabezpečená heslom a nachádza sa na osobnom počítači, do ktorého nemajú prístup žiadne iné osoby okrem prevádzkovateľky. Vaše osobné údaje starostlivo chránime pred zrakmi ostatných a nezverejňujeme ich. Pri spracovávaní osobných údajov nedochádza k automatizovaným rozhodnutiam ani k profilovaniu. Prevádzkovateľka neposkytuje osobné údaje žiadnym tretím osobám za účelom marketingu. Údaje sa neposkytujú do tretích krajín mimo EÚ.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY